Mestverwerking

Mestverwerking

In de raadsvergadering van 19 september stond de visie op mestverwerking op de agenda. Een schraal stuk, dat vooral ingaat over hoe om te gaan met het teveel aan mest. PRO5 diende dan ook een motie in om niet alleen te kijken naar de verwerking van mest, maar ook om de hoeveelheid mest terug te brengen. Hier de reactie van D66 op deze motie:

8000 koeien, 130.000 varkens, en 600.000 kippen. Ik heb het niet over Nederland of Brabant, maar over Bladel.
Ieder gezin in Bladel heeft gemiddeld 1 koe, 20 varkens en 100 kippen. De afgelopen 20 jaar zijn de dieraantallen ook niet afgenomen. Sterker nog, er zijn sinds 2016 150.000 kippen bij gekomen. 
Deze dieren produceren bij elkaar 20 miljoen kilo stikstof. Hiermee dragen ze enorm bij aan de slechte luchtkwaliteit in de gemeente. Landelijk komt 50% van de stikstofuitstoot door deze dieren. Stikstofoxiden veroorzaken astma, en andere longziekten en op lange termijn kanker.

Door deze enorme stikstofuitstoot heeft de rechter bepaald dat iedere ontwikkeling die tot meer stikstofuitstoot leidt, moet worden gestaakt. De veehouderij legt de ontwikkelingen die wij in onze gemeente graag willen volledig lam. Projecten als de MFA Hapert, verplaatsing van den Herd, verbeteren van de doorstroming op de N284 en iedere vorm van woningbouw wordt hierdoor geraakt.

D66 pleit landelijk voor een halvering van de veestapel en ook in Bladel herhaalt D66 die wens. Het is nodig voor de natuur, het is nodig voor de gezondheid van onze inwoners en nu is het ook nodig om economisch en sociaal door te kunnen ontwikkelen.
De wethouder en het CDA blijken ongevoelig voor natuur- en gezondheidsargumenten. Wellicht willen de VHP en Bladel Transparant nu wel een nieuw beleid, nu ook hun paradepaardjes onder druk komen te staan. 
Samenvattend is de visie op mestbewerking te veel gericht op verwerking en te weinig gericht op reductie. D66 ondersteund de motie dan ook van harte.

De motie werd zoals verwacht niet aangenomen.