Kempenfederatie?

Kempenfederatie?

Komende maandag komt het college in Bladel met een voorstel voor de toekomst van de gemeente. In dit voorstel staat dat de huidige bestuursvorm meer nadelen dan voordelen kent, en dat opschaling op veel vlakken de logische stap is. Een visie waar D66 volkomen achter staat.

Het college stelt echter een wat vreemde nieuwe bestuursvorm voor: een federatie van Kempengemeenten. De activiteiten die beter samen met de buurgemeentes opgepakt kunnen worden zouden in deze federatie onderdak moeten vinden, terwijl lokaal beleid bij de huidige gemeentes blijft. Het bestuur van deze federatie moet tegelijkertijd met de gemeenteraad gekozen gaan worden. Hiermee wordt met name het probleem van democratische legitimiteit van de GRSK (Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten) aangepakt.

D66 wil naast opschaling vooral de afstand tussen burger en bestuur verkleinen, door meer bevoegdheden bij de dorpsraden te leggen. Dit betekent, onder meer, dat het democratisch gehalte van de dorpsraden omhoog moet. Dan kunnen taken als bestemmingsplan bebouwde kom, woningbouw, subsidies, enz. door de dorpsraden worden opgepakt.

De fusiegemeente zal zich dan juist focussen op de taken die nu vooral door de GRSK gedaan worden en op de ondersteuning van deze dorpsraden.

Ons advies aan de gemeenteraad is dan ook om geen onderzoek te gaan doen naar de haalbaarheid van een Kempenfederatie, maar om een onderzoek te doen naar de voor- en nadelen van een fusie voor de gemeente Bladel, inclusief een aanbeveling hoe de organisatie van de dorpsraden er uit moet gaan zien, zodat Bladel straks met een duidelijk plan aan de onderhandelingstafel zit.