Kandidaat lijsttrekker D66 Bladel

Kandidaat lijsttrekker D66 Bladel

De Bladelse politiek wordt gedomineerd door lokale partijen. Hierdoor ontstaat een gebrekkige reflectie om de positie waarin Bladel zich als gemeente bevindt. Het is nodig dat de status quo in Bladel opgeschud wordt door een partij die over de grenzen van de gemeente heen durft te kijken. Daarom heb ik me kandidaat gesteld als lijsttrekker van D66 Bladel. Voor de verstoorde verhoudingen in de Bladelse politiek denk ik dat het goed is dat een nieuwe partij zich mengt in het debat. D66 staat voor het verbinden van coalitie en oppositie.

Belangrijkste punten voor de Bladelse politiek waar ik me de volgende periode voor wil in gaan zetten zijn:

  • Bestuurlijke herindeling: fusie met Eersel en Reusel (en wellicht Bergeijk en Oirschot)
  • Infrastructuur: openbaar vervoer, betere ontsluiting via N284 en glasvezel
  • Duurzaamheid: verduurzaming landbouw en vermindering gebruik fossiele brandstoffen
  • Werkgelegenheid: investeren in maakindustrie en toerisme

Om D66 in Bladel tot een volwaardige partij uit te laten groeien, zijn we nog op zoek naar mensen die het gedachtegoed van D66 omarmen en die zich in willen zetten voor de partij. Dit kan als (potentieel) raadslid, maar ook achter de schermen is genoeg te doen. Geïnteresseerden kunnen contact met mij opnemen of lid worden van D66.

De lijstadviescommissie heeft alvast alle vertrouwen in mijn kandidatuur.

Advies van de Lijstadviescommissie

De Lijstadviescommissie acht Dorus een prima kandidaat lijsttrekker en ondersteunt dientengevolge zijn kandidatuur van harte.

  • Dorus’ ambitie, onbevangenheid en enthousiasme wegen op tegen diens onervarenheid als raadslid. Dorus heeft gedurende de afgelopen periode natuurlijk wel goed meegekeken en bijgeleerd als Commissielid in Eersel en Bestuurslid in De Kempen.
  • Hij heeft een duidelijke visie op de inhoudelijke thema’s en op manier waarop D66 het verschil kan maken in de Bladelse politiek.
  • Daarmee biedt Dorus als lijsttrekker/stemmentrekker zowel een nieuw gezicht als een frisse profilering voor D66 in Bladel.
  • De ambitie van (minimaal) 2 zetels lijkt allerzins realistisch.

Oproep aan de leden in Bladel:

Dorus’ moedige initiatief verdient alle steun, met name waar het gaat om het meedenken en actief meehelpen met het snel vinden van de juiste ingangen en tbv de introductie in netwerken in de lokale gemeenschap(pen) in Bladel, evenals het bieden van extra menskracht waar het gaat om voldoende zichtbaarheid (bijv. tijdens extra “In gesprek met” acties op straat).