Gestart als raadslid

Gestart als raadslid

Op 21 maart waren de gemeenteraadsverkiezingen en haalde D66 in Bladel voor het eerst een zetel als lijsttrekker mocht ik die zetel innemen en op 29 maart ben ik beëdigd als raadslid. De periode voor de verkiezingen was al druk, dan de periode erna nog veel drukker. De verkiezingsuitslag gaf geen logische coalitie en zo kon het gebeuren dat D66 met slechts één zetel aan de onderhandelingstafel zat. Na een aantal overleggen, die over het algemeen alleen over de MFA in Hapert gingen, bleek dat de coalitie toch gevormd zou worden zonder D66. Vooral de visie op de bestuurlijke toekomst en de visie op landbouw bleken breekpunten met de lokale partijen en het CDA. Jammer, omdat het coalitieakkoord zeer weinig ambitie bevat op onder andere duurzaamheidsgebied.

Ondertussen hebben de fracties in de nieuwe gemeenteraad unaniem uitgesproken een nieuwe burgemeester te willen benoemen. In een bezoek aan de Commissaris van de Koning hebben we dit kenbaar gemaakt. Een profielschets is ondertussen opgesteld en wordt volgende week aan de Commissaris van de Koning aangeboden. Als fractievoorzitter van D66 zal ik in de vertrouwenscommissie plaats nemen.

Gelukkig hoeft ik ook na de verkiezingen niet alles alleen te doen. De gemeente Bladel maakt gebruik van commissies om de raadsvergaderingen voor te bereiden. D66 heeft naast mezelf nog vijf commissieleden benoemd om de inhoud door te nemen. Volgende week staan de eerste commissievergaderingen gepland.

Ook met andere partijen wordt de samenwerking gezocht. Een motie van D66, PRO5 en VVD om te onderzoeken welke extra mogelijkheden voor verduurzaming er in de gemeente zijn is unaniem door de raad aangenomen. Ook de oproep van D66 om duurzaamheid expliciet in de portefeuille van een wethouder op te nemen heeft opvolging gekregen. De eerste successen zijn dus behaald.