Afscheid van de raad

Afscheid van de raad

Mijn vertrek vanuit de raad is natuurlijk jammer voor mij en jammer voor D66 en haar supporters, maar is zeker ook jammer voor Bladel waar de raad nu nog slechts 5 partijen kent. Hiermee wordt de toch al beperkte tegenmacht van het college nog verder beperkt. Want niet slechts een raadslid vertrekt, maar ook de steunfractieleden en commissieleden. Ik wil hen dan ook graag expliciet bedanken voor de afgelopen 4 jaar: Jos van Hout, Johan Pijnenburg, Piet van Grootel en Arnoud Beckers.

De constatering die velen deden tijdens de afgelopen campagne is dat er weinig verschil tussen de partijen zat. Ik moet die mensen gelijk geven. Op enkele punten (zwemplas en veeteelt) verschillen we van mening, maar op veruit de meeste (jeugdzorg, levendige kernen, wonen) moet je met een vergrootglas de verschillen in de programma’s zoeken. Dit gebrek aan diversiteit in de programma’s heeft veel te maken met de verregaande decentralisering van de overheidstaken richting gemeenten, waarbij de raad meer toeschouwer is dan beleidsbepaler. Vandaar ook ons voortdurend pleidooi voor een fusie met de buurgemeenten.

De diversiteit in de raad neemt nog verder af, met het vertrek van D66. Dit is vooral jammer aangezien één partij in de buurt komt van een absolute meerderheid. Net als bij de buren in Eersel en Reusel heeft een lokale partij de coalitiegenoot voor het uitkiezen.

Ik wil Bladel Transparant nogmaals feliciteren met hun prachtige overwinning. Een goede, duidelijke campagne, niet alleen in de laatste weken voor de verkiezingen, maar gedurende de afgelopen vier jaar, leiden tot een enorme winst. Hier kunnen wij en alle andere partijen iets van leren.

Waar ik bij mijn afscheid voor wil waarschuwen is een politiek van tegengestelde belangen. In Bladel is BT de grootste, In Hapert de VHP, in Hoogeloon en Casteren het CDA en in Netersel PRO5. Het gevaar hierin is dat belangen van bepaalde groepen tegen elkaar uitgeruild gaan worden. Dat kan positief, zoals de bouw van twee MFA’s laat zien, waarbij de kleine kernen zich afvragen wanneer hun sportpark aan de beurt is, maar ook negatief door elkaar op alles te blokkeren. 

Mijn oproep aan u allen is in ieder geval om naar elkaar te blijven luisteren en met elkaar in gesprek te blijven. Ik wil u in ieder geval danken dat u vier jaar naar mij hebt geluisterd. We waren het niet altijd eens, maar u heeft zich in ieder geval ingespannen om de belangen die D66 representeert aan te horen. Blijf naar elkaar luisteren. 

Ik wil u nogmaals bedanken voor de fijne samenwerking, het luisteren en het vertrouwen dat u mij hebt gegeven. Niet alleen in de raad, maar ook dat u mij als nieuwkomer voorzitter van de auditcommissie maakte en enige tijd later mij ook afgevaardigde om de rekenkamercommissie op te zetten. Ik heb veel geleerd van met u debatteren, van de zoektocht naar een nieuwe burgemeester, een nieuwe griffier en een nieuwe rekenkamer, maar vooral heb ik ook veel geleerd over de inhoud van de besluiten die wij de afgelopen jaren met elkaar hebben genomen.

Ik dank u allen, en wellicht tot over vier jaar.