Verdubbeling dodelijke ongevallen in de bouw?

Verdubbeling dodelijke ongevallen in de bouw?

In de Volkskrant van gisteren een uitgebreid artikel over de groeiende onveiligheid in de bouw. Er zijn de eerste helft van dit jaar meer dodelijke ongelukken gebeurd dan in heel vorig jaar.

Volgens de schrijver zou dat met name te wijten zijn aan een toenemend aantal buitenlandse medewerkers op bouwplaatsen. Een ietwat vreemde conclusie, aangezien die Polen en Roemenen vorig jaar ook al in Nederland aan het werk waren. Wel is het werken met buitenlanders die de taal niet machtig zijn een groeiende bron van zorg bij projectleiders en uitvoerders. Ook het werken met moeilijke contractvormen zoals ZZP-ers, inleners en personeel van onderaannemers levert onduidelijkheid op.

Bij Heijmans zien we dit niet terug in de ongevalscijfers. We hebben dit jaar, net zoals vorig jaar, gelukkig geen dodelijke ongevallen te betreuren gehad. Ook het aantal ongevallen is met ruim 15% gedaald. Het aantal ongevallen gerelateerd aan het aantal gewerkte uren is eveneens met 15% gedaald.

Binnen Heijmans wordt dan ook veel gedaan om veiliger te werken. Het GO! programma heeft de afgelopen jaren gezorgd voor een flinke cultuurverandering ten aanzien van veiligheid. Dit heeft geleid tot een forse verlaging van de ongevallencijfers in de afgelopen jaren. Hierover schreef ik al in een eerdere blog, maar voor de volledigheid hieronder nogmaals de statistieken.

Ongeval cijfers Heijmans 20 jaar

De halfjaarcijfers zijn nog niet definitief, maar geven hetzelfde beeld weer.