5S

5S

Afgelopen week hebben we in het programmateam GO! besloten dat 5S binnen Heijmans tot standaard verheven moet

WP_20151028_003
Kolomboor na 5S
WP_000495
Kolomboor voor 5S

worden. Nou rest de vraag hoe we dat gaan bewerkstelligen. In de afgelopen jaren hebben we bij verschillende afdelingen 5S toegepast.

Zelf heb ik een jaar geleden bij een afdeling van Materieelbeheer een 5S training gegeven. Deze week ben ik nog eens langs geweest om te zien of de verandering beklijft. Gelukkig zijn een aantal zaken nog steeds netjes en ordelijk.

WP_000517
Rommelhoek voor 5S
WP_20151028_001
Bepaald wat hier moet staan met 5S

Daarnaast is 5S de motor geweest om lang lopende ergernissen aan te pakken. Zo is de roldeur die al jaren storingen gaf eens goed onderhouden. Ook is de afdeling in vierkante meters terug gegaan doordat het magazijn met ongebruikte artikelen opgeruimd is.

Gelukkig ben ik niet de enige die 5S belangrijk vind. Verschillende mensen binnen de organisatie zijn bezig met allerlei projecten hierover. Eerste stap: deze mensen bij elkaar aan tafel zetten en een gezamenlijk plan opstellen.