20 jaar veiligheid bij Heijmans in cijfers

20 jaar veiligheid bij Heijmans in cijfers

Vorige week heb ik een post gemaakt over veiligheid in de jaarverslagen van de verschillende bouwers. Deze week leek het me boeiend om de geschiedenis van Heijmans in te duiken. Uit de jaarverslagen van de afgelopen twintig jaar zijn de cijfers te destilleren.

Ongeval cijfers Heijmans 20 jaarOpvallend is dat het aantal ongevallen inclusief onder-aannemers tussen 1999 en 2006 gemeten is, waarna deze KPI verdwenen is om met de introductie van het GO! programma in 2013 weer op te duiken. In deze tweede periode is het cijfer ongeveer gehalveerd. Echter de omzet en het personeelsbestand van Heijmans is ook sterk verminderd in deze periode.

In 2007 en 2008 wordt niets vermeld over dodelijke ongevallen. Er van uit gaand dat er in die jaren geen geweest zijn, zijn er 11 doden te betreuren geweest in 20 jaar tijd. Iets meer dan eens in de twee jaar. Hierin valt niet echt een trend te ontdekken.

Het best gerapporteerde en best vergelijkbare cijfer is het IF (ongevallen met verzuim per miljoen gewerkte uren). Dit schommelt van 1997 tot 2011 rond de 11 om daarna in een vrije val te komen tot 2,9 eind maart 2016. Het GO! programma is pas in 2013 opgestart en is dus niet de verklaring voor de daling in 2012 en 2013.

In 2011 ben ik verantwoordelijk geworden voor Kwaliteit & Veiligheid bij Heijmans. Conclusies hierover laat ik aan anderen over…