De raad van 17 september

De raad van 17 september


Een weinig spannende raad deze keer. Alle stukken waren in de commissie al tot hamerstuk gebombardeerd. Gelukkig waren er nog wat schriftelijke vragen gesteld waar we het over konden hebben.

De Posthof

Posthof is al jaren een doorn in het oog van de Bladelnaar. Het pand van de voormalige Aldi staat sinds 2014 op de nominatie om gesloopt en herontwikkeld te worden. Alleen komt dat maar niet van de grond. De winkels en appartementen bieden een troosteloze aanblik. De laatste jaren is het complex toneel van diverse branden en andere overlast. De laatste brand in juli heeft het complex vooralsnog onbewoonbaar gemaakt en de huurders zijn tijdelijk elders ondergebracht terwijl de eigenaren de boel weer op het minimaal acceptabel niveau proberen te krijgen.

Ondertussen wordt er geprobeerd om een ontwikkeling van de grond te krijgen. Idealiter verhuisd de Jumbo van de Gindrapassage naar deze locatie, echter in de gesprekken hierover zit zo weinig voortgang dat de intentieovereenkomst die in juni 2019 werd afgesloten ondertussen al is opgezegd.

Het college houdt ondertussen vast aan het uitgangspunt dat er in Bladel slechts twee supermarkten mogelijk zijn. Dit terwijl de centrumvisie duidelijk stelt dat er ruimte is voor meer vierkante meters supermarkt in Bladel. Hiermee lijkt de gemeente zelf de ontwikkelingen in de Posthof tegen te houden. Ik heb namens D66 gevraagd om een derde supermarkt toe te staan. Reusel en Eersel beschikken immer ook over 4 supermarkten.  De wethouder wil hier echter niet van weten. Enige voortgang in dit dossier valt voorlopig dus niet te verwachten.

Sportvelden

De coalitie kwam met een motie over het onderhoud op de sportparken. Met een presentatie liet raadslid Marco Schoenmakers van het CDA zien dat de velden van de voetbalverenigingen erg geteisterd worden door onkruid,met name weegbree. In een motie vroeg hij hier aandacht voor. Deze motie wilden wij als D66 best steunen, echter hij vroeg hierin ook te overwegen om middelen in te zetten die niet zouden leiden tot het hoogste certificaat van de

Barometer Duurzaam Terreinbeheer. Dit zou een traject van 25 jaar werken aan duurzaam groenbeheer terugwerpen. Een verzoek van zowel D66 als PRO5 om deze passage te schrappen, kreeg geen gehoor, waarna ik (en ook PRO5) tegen heb gestemd.