Ode aan het raadswerk

Ode aan het raadswerk

Op 20 juni stond de laatste raadsvergadering voor de zomer op het programma. Een volle agenda die tot behoorlijk wat discussie zou leiden en mijn langste raadsvergadering tot nu toe zou worden. Helaas, want de volgende ochtend moesten wij om 6 uur in het ziekenhuis zijn.

KBP

Na de diverse hamerstukken begonnen we met een discussie over het uitgiftebeleid op het KBP (Kempisch Bedrijven Park). In januari had de raad zich uitgesproken dat hier meer duurzaamheidscriteria in moeten worden opgenomen. In de commissie was verteld dat deze zienswijze door het bestuur van het KBP was verworpen, waardoor wij de zienswijze nogmaals in wilden dienen. Tijdens de vergadering bleek echter dat de zienswijze nog helemaal niet door het bestuur van het KBP behandeld was. Een hoop gepraat om niks dus.

Veilig Oord

Het volgende onderwerp waren de komplannen van Bladel, Netersel, Hoogeloon en Casteren. Weinig spannends, behalve de goothoogte in het Veilig Oord. Deze bungalowwijk is in de vorige herziening van het bestemmingsplan bij de bebouwde kom van Bladel getrokken. Om onduidelijke redenen is er toen voor gekozen om de goothoogte van 3,75 naar 7 meter op te hogen. Hierdoor kan met dus een volledige verdieping op het huis bijbouwen. Nadat iemand dat daadwerkelijk gedaan heeft, is de buurt in opstand gekomen en heeft een bezwaarschrift ingediend met het verzoek de goothoogte weer te verlagen. De VVD had hier een amendement voor voorbereid en diende dat ook in. Toen kwam de wethouder met een konijn uit de hoge hoed. Hij stelde voor om een onderzoek te gaan doen wat we eigenlijk met de wijk willen. Dit leidde er toe dat tijdens de vergadering nog een aantal stukken geschreven moesten worden. Na diverse schorsingen sloot de coalitie de rijen en namen we als raad geen besluit. we laten een onafhankelijk bureau een advies schrijven waarin staat wat we ze zelf voeren. Politiek op zijn lafst.

Groene Long, MFA en financiën

Hierna volgden de echte bespreekstukken, waar ik in aparte blogs op terug zal komen. Voor alle drie had ik een amendement of motie voorbereid en alles werd verworpen. Echt zo’n vergadering waarbij het resultaat hetzelfde zou zijn als je niet aanwezig was geweest. En daarvoor ben je dan van half acht tot twaalf van huis.

De volgende ochtend om kwart voor negen is onze zoon Ode geboren.