De laatste raadsvergadering van 2018, over MFAs en het centrum van Bladel

De laatste raadsvergadering van 2018, over MFAs en het centrum van Bladel

Gisteren was de laatste raadsvergadering van 2018 en de laatste van waarnemend burgemeester Peter Maas.

De vergadering begon een beetje vreemd, aangezien Bladel Transparant voorstelde de Algemene Plaatselijke Verordening van de agenda te halen. Gezien het rommelig verlopen proces in de commissie, hebben wij hiermee ingestemd. Wel jammer, aangezien we hier een amendement om het oplaten van heliumballonnen te verbieden voor hadden voorbereid.

Van de maar liefst 14 hamerstukken is het vaststellen van het bestemmingsplan voor de MFA in Hapert de meest interessante. Opmerkelijk genoeg is dit proces, tegen de afspraken in de coalitie losgekoppeld van de bestemmingsplannen voor de vrijkomende gronden. Het risico hierbij is dat deze gronden niet op korte termijn ontwikkeld gaan worden, minder opbrengen dan begroot en dat projecten als de Egyptische Poort en verplaatsing van den Herd niet betaald kunnen worden.

“De fractie van D66 stemt voor het bestemmingsplan MFA Hapert maar spreekt haar verbazing uit over de loskoppeling van de bestemmingsplanaanpassingen die noodzakelijk zijn voor de vrijkomende percelen. De raad heeft eerder uitgesproken dat er wel sprake is van een financiële koppeling tussen de realisatie van de MFA en de opbrengst van de vrijkomende locaties. Door deze koppeling niet door te trekken in de ruimtelijke regelgeving ter plekke is er sprake van een financieel risico dat niet strookt met eerdere uitspraken van de raad. Waarvan akte.”

Het enig overgebleven bespreekstuk was het centrumplan. Samen met het CDA had ik een amendement voorbereid om te zorgen dat er een beeldkwaliteitsplan aan het bestemmingsplan wordt toegevoegd. In onze ogen is het belangrijk dat het centrum van Bladel mooier wordt. Ook had D66 samen met PRO5 een amendement ingediend om de visie zoals verwoord door ‘De Zwarte Hond’ met enkele elementen van andere bureaus te versterken. Nadat de wethouder aangaf dat deze een prima aanvulling zijn en deze mee te nemen in de uitwerking van het bestemmingsplan, hebben we dit niet in stemming gebracht.

De toevoegingen van D66 en PRO5 aan de visie:

  1. Cultuur en verenigingsleven naar het centrum te halen om levendigheid te bevorderen,
  2. Verbinding met andere plannen, zoals de Egyptische Poort, Kempenland en Zwartakkers te bewerkstelligen,
  3. De periferie van het centrum te verfraaien middels het afmaken van de fijnmazige structuur, het verbinden van hofjes en het creëren van meer voorkanten,
  4. De westelijke entree van het centrum, inclusief de entree vanuit het openbaar vervoer, meer uitstraling te geven,
  5. Het centrum veiliger te maken middels het beperken van gemotoriseerd verkeer,
  6. De bereikbaarheid en beschikbaarheid voor andere vervoersvormen te verbeteren.