Perspectief voor Bladel verdampt

Perspectief voor Bladel verdampt

De perspectiefnota voor Bladel laat een tekort zien op de lange termijn. Ingrijpen is dus noodzakelijk. In de raad van 20 juni heb ik er dit over gezegd:

De perspectiefnota schetst een treurig beeld. De tot voor kort financieel gezonde gemeente Bladel stevent af op een structureel tekort. Een gebrek aan grip op de uitgaven van de (jeugd)zorg zijn een deel van het probleem, maar ook het duurder worden van de MFA Hapert drukt zwaar door de komende jaren. Wij zijn ons ervan bewust dat de coalitie een uitruil van projecten heeft gedaan om nader tot elkaar te komen, maar zijn zeer bezorgd over de financiële consequenties van al deze “nice to have” projecten. Het college vraagt terecht om denkrichtingen hoe de begroting sluitend te krijgen. D66 stelt voor om projecten als de Egyptische Poort, Groene Long en verplaatsing van de MFA Bladel in de ijskast te zetten. 

Ook stellen wij voor te stoppen met het traject rond de strategische agenda. Het is D66 altijd een raadsel geweest waarom VHP, CDA en BT dit traject gewild hebben, maar ieder resultaat ontbreekt. Ook de overige D66 fracties in de regio zien geen heil in het voortzetten hiervan. D66 stelt voor de bestaande samenwerkingen in de regio onder de loep te nemen, nieuwe samenwerking op te zetten als inhoudelijke argumenten daar om vragen, maar niet koste wat kost op meer onderwerpen samen te gaan werken. D66 vindt dat er nu al zoveel wordt samengewerkt met de overige Kempengemeenten dat een fusie logisch zou zijn.