Klimaat en Energie

Klimaat en Energie

Voor D66 is het een beetje een teleurstellend stuk, deze keuzenota. Vooral omdat de keuzes die gemaakt moeten worden erg gaan over inspanning en weinig over het bereiken van resultaat. Voor D66 is het belangrijk dat we continu monitoren waar we staan in de energietransitie en dat we blijven werken aan het grotere geheel. Van daaruit moeten we ons maximaal inspannen om de consumptie omlaag te brengen. En dat is voor D66 dan ook de voornaamste keuze. Steek de inspanning in energiebesparing en kleinschalige opwekking middels zonnepanelen op daken. Dit zorgt ervoor dat netwerkcapaciteit en grid balancing zo minimaal mogelijk gehouden kunnen worden. Wij vinden daarom dat bij besparen moet worden ingezet op faciliteren, stimuleren én afdwingen.

Opwekking van energie moet zoveel mogelijk decentraal gebeuren. Zoals gezegd voorkomt dit grote ingrepen in de onderliggende infrastructuur. Zonnepanelen op industriële panden, waar vooral overdag energie wordt verbruikt lijkt een logische stap.Het landelijk beleid met betrekking tot energiebelasting zit ons hier echter ernstig in de weg. Het is voor bedrijven financieel nauwelijks interessant om zonnepanelen te leggen. Als gemeente kunnen we hier eigenlijk alleen op sturen door het verplichten. In de vergunning al meenemen van zonnepanelen op het dak als verplichting. Op het KBP gaan de komende jaren nog heel wat vierkante meters bebouwd worden. Ook bij nieuwbouwprojecten voor woningen moet 0 op de meter het uitgangspunt zijn. Voor de bestaande omgeving is stimuleren een meer haalbare kaart.

Kijkend naar het verkeer (36% van de energievraag) zien wij weinig taak voor de gemeente. We kunnen elektrisch rijden stimuleren door veel laadpalen neer te zetten en we kunnen mensen uit de auto krijgen door een aantal wegen af te sluiten voor autos. De Sniederslaan mag wat D66 betreft morgen autovrij worden. We zijn in dit kader wel blij met de veiligere verbinding voor fietsers en voetgangers richting sportpark. 

Richting industrie vinden wij het belangrijk om grote bedrijven te controleren op hun energiebesparingsplicht. Biomassa zien wij niet langer als duurzame opwekking.

Wij lopen niet weg voor grootschalige opwekking, maar zien dat de kansen beperkt zijn. We zien het niet zitten om hier een voorkeursgebied voor aan te wijzen, aangezien dit in de hele gemeente in principe moet kunnen.

Bladel Zuid

De keuze voor windmolens in het gebied Bladel Zuid is de enige mogelijke, maar daarmee nog geen goede. De nadelen voor de toeristische en recreatiewaarde van het gebied zijn geheel niet meegenomen. Ook de keuze voor het gebied Bladel Zuid als enige mogelijke locatie voor grootschalige zonne-energie doet bij D66 de wenkbrauwen fronsen. Waarom worden andere locaties niet ook aangewezen als mogelijke locaties? 

Het lijkt er op dat de wethouder zich heeft laten souffleren door enkele grondeigenaren in het gebied Bladel Zuid. D66 heeft immers vernomen van serieuze plannen van grondeigenaren in het gebied om hun gronden te willen ontwikkelen als locatie voor energieproductie. De vraag is of de wethouder dit al eerder wist.  D66 betreurt de wijze waarop de wethouder met omwonenden en ondernemers in het gebied is omgegaan. Het lijkt wel of de wethouder geprobeerd heeft om dit dossier zo stil mogelijk door de raad te krijgen. D66 heeft dan ook een motie van afkeuring over het handelen van de wethouder ingediend.

D66 is niet pertinent tegen grootschalige energieopwekking in Bladel Zuid, maar vindt dat het proces daarnaartoe zorgvuldig moet gebeuren.