Informatiebijeenkomst over een D66 fractie in Bladel

Informatiebijeenkomst over een D66 fractie in Bladel

De landelijke verkiezingen van maart 2017 hebben een mooi resultaat opgeleverd voor D66. Uit de verkiezingsuitslagen blijkt dat ook in de gemeente Bladel veel mensen D66 hebben gestemd. Dit roept de vraag op of het mogelijk is om volgend jaar in Bladel met een D66-lijst aan de gemeenteraadsverkiezingen mee te doen. In 2018 zijn er in Bladel 2 raadszetels extra te verdelen, ons streven is er op gericht om deze zetels voor D66 binnen te halen.

D66 staat landelijk voor het creëren van kansen voor iedereen, samenwerking en duurzaamheid. Ook lokaal wil D66 dit geluid laten horen. Dit betekent concreet:

 • Investeren in de maakindustrie met een focus op de high tech, high med
 • Een duurzame agrarische sector in balans met de gezondheidsbelangen van de inwoners
 • Ontsluiting industrieterreinen Bladel en Hapert en doorstroming Provinciale Weg N284 verbeteren
 • Investeren in recreatie en toerisme ter bevordering van de werkgelegenheid
 • Goed onderwijs, ook in de kleine kernen
 • Samenwerking tussen verenigingen bevorderen om faciliteiten te behouden en verbeteren
 • Samenwerking met omliggende gemeenten, waarbij herindeling niet bij voorbaat wordt uitgesloten
 • Investeren in openbaar vervoer
 • Glasvezel in de kernen en in het buitengebied
 • Woningbouw voor doelgroepen
 • Investeren in concrete maatregelen voor het terugdringen van fossiele brandstoffen

Kun je je vinden in bovenstaande punten en lijkt het je leuk om politiek betrokken te zijn? We zijn nog op zoek naar mensen die zich in willen zetten om de verkiezingen tot een succes te maken. Daarvoor hebben we een informatieavond gepland op woensdag 7 juni vanaf 20.00 uur in den Tref in Hapert. We hopen u dan te zien. Bent u wel geïnteresseerd, maar kunt u die avond niet komen, neem dan contact met mij op.