Het schrijven van een verkiezingsprogramma

Het schrijven van een verkiezingsprogramma

Nu de kogel door de kerk is en D66 mee gaat doen aan de verkiezingen in maart, moet het programma uitgewerkt worden. Begin dit jaar hadden we onze speerpunten al bepaald, en die zijn we nu aan het uitwerken. Iedere twee weken hebben we twee onderwerpen op het programma staan om hierover uitgebreid te discussiëren. Het nadeel van uitgebreide discussies is dat je geneigd bent alles op te schrijven. Hoewel het goed is om overal een visie op te hebben, kunnen we de komende vier jaar natuurlijk niet alles oppakken. We proberen daarom om concreet te worden in wat we volgende raadsperiode willen bereiken. Puntsgewijs gaan we onze acties weergeven.

Wat hierin helpt is dat vanuit D66 de Kempen er een visieprogramma ligt dat de doorkijk naar 2030 weergeeft. Dit geeft goed aan waar D66 op langere termijn aan wil werken.

Ondertussen weten ook verschillende organisaties ons te vinden. Zo zijn de ouderenbond en de AED-werkgroep met concrete verzoeken gekomen de afgelopen weken.

23 oktober was er een uiterst interessante avond door het ambtelijk apparaat georganiseerd. Hierbij werd op actuele thema’s door de medewerkers van de gemeente toelichting gegeven op de keuzes waar de gemeente voor staat. Duidelijk klonk de oproep om bij regelmatig bij de ambtenaren aan te kloppen voor meer informatie. Wat ons verder opviel was dat het ambtelijk apparaat veel meer dan de Bladelse politiek over de gemeentegrenzen heen kijkt en werkt.

Wij gaan nu nog twee avonden discussiëren over de inhoud en de laatste hand leggen aan ons programma. Daarna kunnen we ons op de campagne gaan focussen.