Het centrum van Bladel

Het centrum van Bladel

Gisteren stond de visie op het centrum van Bladel op de agenda. Vier bureaus hebben gepresenteerd. Het college en alle raadsfracties hebben hun voorkeur uitgesproken voor het plan van De Zwarte Hond. Dit wordt ondersteund door het bestuur van den Herd en een groot deel van de ondernemers die deze visie als eerste of tweede keus noemde.

Voor D66 is dit een goede optie, omdat het inzet op ondernemerschap en samenwerking, groen en verblijfskwaliteit, wonen en bereikbaarheid. (Zie hier meer over de visie.)

Ook de andere plannen hadden goede elementen, en deze zouden in de visie van de gemeente moeten worden opgenomen. In de commissievergadering heb ik hiervoor gepleit en komende raadsvergadering zal ik daar namens D66 een voorstel voor doen.

Wij missen het versterken van cultuur in het centrum. Dit zou ook de aanleiding moeten zijn om den Herd naar de markt te verplaatsen. Ook mag duidelijker worden ingezet op aanwezigheid van hightech, mogelijk via pop-up stores en tijdelijke units. De verbindende functie vanuit het centrum richting Egyptische poort en Zwartakkers is voor ons zeer belangrijk, net als het verfraaien van de infrastructuur direct grenzend aan de Sniederslaan, bijvoorbeeld de Gindrapassage. Ook hoort bij een levendig centrum het versterken van wonen. Bladel moet dan ook niet bang zijn voor hoogbouw, mits dit fraai gebeurd. Wij zijn dan ook voorstander van een beeldkwaliteitsplan voor dit gebied. Daarin past ook dat het centrum vanuit de Europalaan en de bushalte een fraaie entree krijgt.