Den Herd naar de Mert

Den Herd naar de Mert

Gisteren stond in de gemeenteraad de aankoop van het gebouw van de Rabobank aan de Markt in Bladel op de agenda. Doel is om hier den Herd heen te verplaatsen. Het betoog van mij ging vooral over het voorkomen van leegstaande gebouwen, zowel in het Rabogebouw als in de huidige Herd.

Moet de gemeente Bladel het Rabogebouw kopen om hier den Herd te huisvesten? Als D66 zien wij hier twee vragen.
Één: moet de gemeente het Rabogebouw kopen? En twee: is het Rabogebouw geschikt voor den Herd?
Om met het eerste punt te beginnen. We hebben als gemeente vorig jaar een visie neergelegd op het centrum van Bladel. In die visie hebben we uitgesproken om publiekstrekkers aan de markt en het Van Houdtplein te situeren, met daartussenin detailhandel en horeca en andere vormen van bedrijvigheid. Om die visie goed in te vullen is het belangrijk om als gemeente aan het stuur te zitten. D66 vindt het verstandig om grondpositie op strategische plekken aan te trekken als de kans zich daartoe voordoet. Ook de rentestanden helpen hierin mee. Het aantrekken van grondpositie drukt nauwelijks op de begroting. Wij zullen dus sowieso instemmen met het vrijmaken van budget voor de aankoop van het Rabogebouw.

Dan de tweede vraag. Is het Rabogebouw geschikt om de Herd in te huisvesten? Zoals in de commissies al gezegd, zien we een aantal uitdagingen, te weten het parkeren, past de grote zaal en de transitie van één verdieping nu, naar meerdere verdiepingen in het nieuwe gebouw. Voor alle drie deze uitdagingen geldt dat deze ook bestaan op andere mogelijk locaties in het centrum.
Voor het parkeren zien we meerdere oplossingen, vooral gericht op het promoten van de fiets en het ov, maar ook de Beatrixlaan eenrichtingsverkeer maken kan leiden tot een veiliger in en uitgang van de parkeergarage en meer ruimte voor parkeerplekken bij het gebouw.
Voor de grote zaal wachten we de analyses van bouwkundigen af. Speculeren heeft geen zin. 
Voor het verticale karakter van het gebouw geven we de portefeuillehouder mee om vooral te kijken naar wat waar moet zitten aan het marktplein. Kansen te over in samenwerking met de bibliotheek, maar ook met het gemeentehuis.

Wij hebben als fractie al eerder een gesprek gehad met het bestuur van den Herd. Daar werd door het bestuur aangegeven dat den Herd meer een gemeenschapshuis wil zijn dan een cultureel centrum. De nieuwe locatie maakt het beter mogelijk om een gemeenschapshuis te zijn. D66 vindt echter dat dit niet ten koste van het culturele aanbod moet gaan.

Een verhuizing van den Herd naar het Rabogebouw geeft ook vrijkomende locaties. D66 wil het college oproepen om vlot met een visie te komen op deze locaties. Dat geldt overigens ook voor de vrijkomende locaties van de Tref. Wij denken hierbij primair aan woningbouw, maar vinden het ook belangrijk dat het nabije groen van het Emmaplein, en het Alexanderhof versterkt wordt.


Wij dienen daarvoor de volgende motie in.

De motie werd met voorstemmen van het CDA en Bladel Transparant aangenomen. Dit was de eerste keer deze raadsperiode dat niet de gehele coalitie voor of tegen een voorstel stemde.