De poort naar Egypte?

De poort naar Egypte?

Gisteren stond de visie voor de Egyptische poort op de agenda van de raad. De visie bestaat uit het aanleggen van een buiten zwemgelegenheid, een breede, groene ongelijkvloerse kruising over de N284, de aanleg van ‘sociale tuinen’ en de bouw van een aantal woningen om het gebied kostenneutraal te kunnen ontwikkelen. De bedoeling is dat de verenigingen die nu in het gebied gehuisvest zijn, op hun huidige plaats blijven zitten.

Wij stemden niet in met het voorstel, en wel om de volgende redenen:

  1. Het is ons onduidelijk waar de behoefte voor sociale tuinen uit bestaat. Het is ons ook onduidelijk hoe dit ingevuld gaat worden en wat dit betekent voor soortgelijke initiatieven elders. Ook behoort het gebied dat nu als sociale tuinen ingetekend staat niet tot het oorspronkelijke plangebied.
  2. Hoewel wij een zwemwater een leuk idee vinden, is er onvoldoende duidelijkheid over de behoefte hieraan. Een marktonderzoek is niet gedaan en hiermee is de financiële haalbaarheid uiterst dubieus. Ook de technische haalbaarheid trekken wij in twijfel aangezien dit gebied in tegenstelling tot bijvoorbeeld het Ter Spegelt of het E3 strand geen bron is van een riviertje.
  3. De bebouwing, die het plangebied kostenneutraal zou moeten maken is voor een groot deel buiten het plangebied ingetekend.
  4. Een groene brug over de N284 is een mooi en sympathiek idee, en wij willen graag een ongelijkvloerse kruising voor langzaam verkeer over de N284. Wij willen dat echter ook op andere plaatsen, bijvoorbeeld bij de Lange Trekken, en beide kruisingen van de N284 in Hapert. Zeker de kruising bij ‘Van Mossel’ heeft wat ons betreft prioriteit. Dit scenario tot voorkeursscenario benoemen zonder te weten wat de consequenties zijn voor andere knelpunten is voor D66 een brug te ver.