De Groene Long

De Groene Long

Voor de aanleg van de rondweg rond Bladel heeft de gemeente een stuk grond aangekocht, waar voor de aanleg niet nodig bleek te zijn. Een stuk grond ingeklemd tussen het industrieterrein, de rondweg en de Zwartakkers. Het idee van het college is om dit gebied, samen met omwonenden, te ontwikkelen als park.

Reactie D66

Wij zijn blij met het idee van dat dit gebied ingericht gaat worden in nauwe samenspraak met direct en indirect belanghebbenden. Wij vinden wel dat de gemeente moet waken niet te veel hobbyprojecten uit te gaan voeren en dat ook naar de financiële kant van het verhaal gekeken moet worden.We willen graag leuke dingen doen voor Bladel, maar er moet ook geld zijn om de andere kernen te kunnen bedienen. Daarnaast zijn wij van mening dat dit gebied een uitstekende gelegenheid biedt om middels CPO woningen te verwezenlijken, waarmee de woonvisie ingekleurd wordt.

Wij hebben wij samen met BT een amendement ingediend om meer woningbouw in het project op te nemen. Dit werd helaas verworpen.