Burgemeester gezocht

Burgemeester gezocht

Tijdens de raadsvergadering van 7 juni heeft de gemeenteraad van Bladel de profielschets voor de nieuw te benoemen burgemeester overhandigd aan Commissaris van de Koning Wim van de Donk. Hieronder het commentaar dat ik tijdens de raad heb uitgesproken.

D66 heeft mede de profielschets voor een nieuwe burgemeester opgesteld, en wil graag enige verduidelijking bij een aantal punten geven.

Tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen heeft D66 nadrukkelijk ingezet op een gemeentelijke fusie met Reusel en Eersel. Het op 24 mei verschenen rapport van De Kroon bevestigt ons in ons standpunt hierover. Ik heb de andere genoemde optie, een federatie, proberen uit te leggen aan mijn dochters, maar zij begrepen er niets van. Wellicht komt dat doordat ze pas 1 en 3 zijn, maar toch. Ook bij mijn vrouw, moeder en andere mensen stuit ik op onbegrip en desinteresse. Mijn conclusie is dan ook dat we het federatiemodel bij verkiezingen niet aan de kiezer uitgelegd gaan krijgen. D66 blijft dan ook bij het standpunt dat fusie de beste optie is en dat iedere andere optie beter is dan een federatie.

Waar alle partijen het over eens zijn is dat we zoeken naar een Bourgondiër die snapt wat het verenigingsleven betekent in de Kempen en daar midden in wil en kan staan. Voor D66 komt daar bij dat we een burgemeester zoeken die de dorpen binnen de gemeente met elkaar kan verbinden. Die verbinding moet de burgemeester ook kunnen leggen met de buurgemeentes, waarbij de belangen van Bladel nadrukkelijk door de burgemeester behartigt moeten worden. Of dit in een fusietraject of een gemeenschappelijke regeling is.

Wij zoeken nadrukkelijk geen burgemeester die de komende drie jaar een federatie tot stand gaat brengen en daarna parttime sportvisser wordt, omdat de helft van zijn takenpakket overgedragen is. We zoeken iemand met ambitie. Ambitie voor Bladel en ambitie voor de Kempen.