Budget voor de MFA Hapert

Budget voor de MFA Hapert

Mijn vierde blog over de raad van 20 juni. Ik gooi graag al mijn teksten online om de transparantie te verhogen. Het college stelde voor om budget vrij te maken voor de MFA Hapert.

“Het is financieel compleet onverantwoord. Het getuigt van grootheidswaanzin en het ontbreken van realiteitszin.” sprak Dick Zumker van Bladel Transparant 2 jaar geleden. Nu wordt opnieuw financiering gevraagd en gaat Bladel Transparant hier gewoon mee instemmen. Ondanks een uitgebreide campagne tegen de kosten van de MFA.En dat vinden wij jammer. Want daarmee komt niet alleen de geloofwaardigheid van Bladel Transparant, maar die van de hele raad in het geding.

Door de koehandel tussen PRO5 en Bladel Transparant is het project in de afgelopen 2 jaar bijna 4 miljoen duurder geworden.  Bijna 21 miljoen gaat het gebouw nu kosten, ruim €10.000,- per Haperts huishouden. Hopelijk gaan die kosten niet doorwegen in de exploitatie, zoals we van zo velen gemeenschapshuizen en culturele centra in de omgeving horen. D66 is wel blij om te vernemen dat de BTW constructie niet in de plannen is opgenomen. Als met de benoeming van het college hebben we aangegeven deze constructie niet te zien zitten, en ook in het raadsprogramma hebben wij als enige partij aangegeven dit een slecht idee te vinden Het is goed om te zien dat onze adviezen in deze niet in de wind zijn geslagen.

Wij hebben onze twijfels bij de opgenomen inkomsten uit vrijkomende locaties. Doordat de bestemmingen van deze locaties niet vast liggen, is het maar wat gemakkelijk om ook hier een leuk, mooi, maar financieel zwak project te ontwikkelen, zoals we ook zien bij de Egyptische Poort of de Groene Long. 

Als laatste wil ik kwijt dat wij het een zwaktebod vinden om de kiezers voor de gek te houden met bruto en netto cijfers, met mogelijke opbrengsten, BTW-rondjes etc. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het Eindhovens Dagblad de draad kwijt raakt. De rectificatie die de portefeuillehouder heeft gemeend te moeten schrijven is dan ook veelzeggend.

Wij vinden dat de MFA doorgang moet vinden, en de 21 miljoen die gebudgetteerd staan, hebben wij daar voor over. Echter, wij kunnen nu niet instemmen met het raadsvoorstel,omdat er gegoocheld  wordt met cijfers. Mist scheppen voor de raad, het journaille en de kiezers is onacceptabel. Wij willen dat het college zich niet als onbetrouwbaar diskwalificeert en hebben daarom samen met PRO5 een amendement opgesteld. Als dit wordt aangenomen, stemt D66 graag in met het vrijmaken van het budget voor de MFA Hapert.

Ondanks dat ons amendement niet werd aangenomen hebben we toch met het voorstel ingestemd. We willen namelijk vooral voortgang voor de school en de verschillende verenigingen in Hapert, maar ook omdat uitstel alleen maar tot hogere kosten leidt.