Algemene beschouwingen 2021

Algemene beschouwingen 2021

Nu de raadsperiode op zijn einde loopt, maken we vandaag de balans op van de afgelopen vier jaar. Een periode die vooral in het teken heeft gestaan van Corona. Waar Bladel vorig jaar rond deze tijd bovenaan stond in de besmettingscijfers, zien we nu dat in Bladel het aantal besmettingen de afgelopen week is gehalveerd en dat gemiddeld 0 personen per dag in het ziekenhuis belanden. De regering zet echter zijn zwalkend beleid voort en heeft een pakket onsamenhangende, onuitvoerbare en bewezen onzinnige maatregelen afgekondigd. Hopelijk raken de ziekenhuizen niet overbelast en blijft een lockdown deze winter ons bespaard.

Deze wereldwijde pandemie is voor het college geen reden geweest om voorzichtiger te worden in de uitbreiding van de veestapel. Ieder huishouden krijgt er binnenkort een varken bij op Groot Terkooijen. Goedgepraat door technische maatregelen welke de rechtbank als onvoldoende heeft geclassificeerd, kiest dit college ervoor om de uitbraak van het nieuwe coronavirus te bespoedigen door 5.500 varkens te te voegen aan de toch al immense veestapel van Bladel.

Een alternatief voor veeteelt zou een bijdrage aan de energietransitie kunnen zijn, maar de afgelopen vier jaar staan vooral in het teken van volkomen falend energiebeleid in Bladel. Er is geen merkbare vooruitgang geboekt in het besparen van energie, er zijn nauwelijks laadpalen voor elektrische auto’s geplaatst, het OV is niet uitgebreid, de mogelijkheid voor grootschalige zonneopwekking op land is geparkeerd en tot overmaat van ramp is de vergunning voor de windmolens aan de Pals vernietigd. Voor D66 is het vernieuwen van het energiebeleid in de gemeente het speerpunt voor de komende verkiezingen. De gemeente moet een ambitieus, maar realistisch plan maken om energieneutraal te worden. Het ontbreken van een ambitieus klimaatplan is voor D66 dan ook een reden om de begroting niet te steunen.

Nog een landelijke crisis die ook in Bladel van groot belang is, is de woningcrisis. In de afgelopen jaren is weliswaar wat gebouwd en zijn wat plannen opgezet, maar de echte ambitie om door te pakken in lijn met het woningprogramma heeft in dit college ontbroken. CPO is nauwelijks ingezet en ook het bouwen voor doelgroepen, sociale woningbouw, kleine woningen voor starters en senioren is niet van de grond gekomen. Er is een kans gemist om woningen te bouwen in de zogenaamde Groene Long. Ook is er gesteggeld met Kempenland waardoor ook daar geen voortgang is geweest. Wij willen Kempenland de mogelijkheid geven om de hoogte in te gaan. Dit heeft als voordeel dat een groene passage naar de Egyptische Poort een stuk realistischer wordt. Ook zet D66 in op 200 kleine woningen voor starters op de Egyptische poort. Woningen van 40 tot 60 m² in plaats van een experimentele commune achtige opzet waarvan uit enquêtes bleek dat hier niemand op zat te wachten. De vrijkomende locatie van de Tref en den Herd wil D66 gericht inzetten voor bouw voor senioren.

Verder wil D66 graag een zwembad behouden voor Bladel. Een goede optie zou voor ons zijn om dit samen met buurgemeente Eersel, waar ook het zwembad vernieuwd moet worden, op te pakken, zodat een groter en economisch rendabel zwembad ook op lange termijn beschikbaar is voor onze inwoners. Het feit dat het onaffe plan voor een zwemvoorziening wel in de begroting staat, terwijl opbrengsten van grondverkopen op de Egyptische Poort daar niet in staan is voor D66 reden om de begroting zoals deze voor ligt niet te steunen.

Over de beloofde zwemplas wordt in de mededeling die deze week naar de raad gestuurd is met geen woord gerept. Er is in de afgelopen vier jaar dan ook geen enkel onderzoek naar de raad gegaan waaruit economische of technische haalbaarheid van zo’n zwemplas blijkt. D66 ziet op de Egyptische Poort vooral ruimte voor de ontwikkeling van sportverenigingen en evenementen naast de 200 starterswoningen.

Gelukkig zijn er ook dingen goed gegaan de afgelopen periode. De MFA Hapert wordt het kloppend Hart van Hapert en de Markt in Bladel wordt verrijkt met een cultureel centrum. Onze complimenten aan het college om hierin de belanghebbenden goed mee te nemen. Er lijkt zelfs beweging te zitten in de ontwikkelingen bij de Posthof. D66 juicht de komst van een derde supermarkt in Bladel ten zeerste toe. Wel moet er aandacht zijn voor de verkeersstromen die dit met zich mee gaat brengen. D66 wil daarom bij de ontwikkelingen in de dorpscentra sterk inzetten op andere middelen van vervoer dan de auto. Ruimte voor de fietser, de voetganger en een sterke inzet op verbetering van het OV.

Door een enorme economische groei zij de gemeentefinanciën rooskleurig te noemen. Wel vinden we het jammer dat de raad besloten heeft om arbeidsmigranten voorlopig niet mee te laten betalen aan de voorzieningen in de gemeente. De lasten voor de inwoners zouden hierdoor omlaag kunnen.

Bladel heeft in ieder geval voldoende uitdagingen om de komende raadsperiode mee aan de slag te gaan.