Dorus Daris

Waar is burgemeester Thijs mee bezig?

Tijdens de raadsvergadering van 26 januari is het college gevallen over de motie Breemakkerweg. Sindsdien heeft burgemeester Thijs een aantal vreemde bokkensprongen gemaakt. Dit begon met het ontslag van de wethouders. Volgens haar moest dit binnen een maand na de raadsvergadering gebeurd zijn. De wethouders leverden dus een brief in …

Voortgang in politiek Eersel

In mijn vorige blog scheef ik dat D66 in de raad heeft aangedrongen op het aanstellen van een informateur. Deze handschoen is in diezelfde raad door Eersel Anders opgepakt. Tijdens carnaval hebben zij niet stil gezeten. Er is een informateur benoemd, namelijk de heer Godfried van Gestel. Hij heeft veel …