Dorus Daris

Veiligheid in de bouw in jaarverslagen

Van de zeven grootste bouwbedrijven hebben vijf hun jaarverslag over 2015 gepubliceerd. Strukton en TBI hebben dit nog niet gedaan. Ik heb de jaarverslagen van BAM, VolkerWessels, Ballast Nedam, Dura Vermeer, en Heijmans bekeken. Heijmans en VolkerWessels zijn de enige bedrijven die hun buitenlandse activiteiten expliciet rapporteren. In geval van …

Nog één keer Breemakkerweg

Gisteravond stond wederom de motie Breemakkerweg 5 op de agenda van de raad in Eersel. Over deze motie is eind januari het college gevallen. Toenmalig wethouder Chris Tönissen weigerde de motie uit te voeren, omdat hij niet op individuele gevallen in wilde gaan, en omdat de motie onuitvoerbaar was. De …

Waar is burgemeester Thijs mee bezig?

Tijdens de raadsvergadering van 26 januari is het college gevallen over de motie Breemakkerweg. Sindsdien heeft burgemeester Thijs een aantal vreemde bokkensprongen gemaakt. Dit begon met het ontslag van de wethouders. Volgens haar moest dit binnen een maand na de raadsvergadering gebeurd zijn. De wethouders leverden dus een brief in …

Voortgang in politiek Eersel

In mijn vorige blog scheef ik dat D66 in de raad heeft aangedrongen op het aanstellen van een informateur. Deze handschoen is in diezelfde raad door Eersel Anders opgepakt. Tijdens carnaval hebben zij niet stil gezeten. Er is een informateur benoemd, namelijk de heer Godfried van Gestel. Hij heeft veel …