De laatste raadsvergadering van 2018, over MFAs en het centrum van Bladel

Gisteren was de laatste raadsvergadering van 2018 en de laatste van waarnemend burgemeester Peter Maas. De vergadering begon een beetje vreemd, aangezien Bladel Transparant voorstelde de Algemene Plaatselijke Verordening van de agenda te halen. Gezien het rommelig verlopen proces in de commissie, hebben wij hiermee ingestemd. Wel jammer, aangezien we …

Het centrum van Bladel

Gisteren stond de visie op het centrum van Bladel op de agenda. Vier bureaus hebben gepresenteerd. Het college en alle raadsfracties hebben hun voorkeur uitgesproken voor het plan van De Zwarte Hond. Dit wordt ondersteund door het bestuur van den Herd en een groot deel van de ondernemers die deze visie …

Algemene beschouwingen

Tijdens de algemene beschouwingen in de gemeenteraad in Bladel heb ik namens D66 deze tekst uitgesproken: “Nu de fusie is verworpen en Bladel voor zelfstandigheid heeft gekozen willen wij stilstaan bij wat dat te betekenen heeft. Wat betekent deze keuze voor zelfstandigheid. Momenteel wordt met de Kempengemeenten gesproken over een …

Het raadsprogramma

Afgelopen donderdag werd het raadsprogramma gepresenteerd in de raad van Bladel. Dit programma is een overeenkomst tussen alle partijen in de raad waarin staat welke thema’s de komende vier jaar belangrijk zijn, en waarin wordt vastgelegd waarover we het wel eens zijn. Het gaat uit van het coalitieakkoord, maar voegt …

Fusie: De provincie is aan zet

Gisteren heeft de raad van Bladel voor zelfstandigheid gekozen. In het besluit wordt een federatie definitief de rug toegekeerd. Ook de andere mogelijke optie, een fusie wordt van de hand gewezen. In plaats daarvan keert de raad zich af van het advies van commissie De Kroon en sluit de ogen voor de problemen …

4 jaar getrouwd; de speeches.

Burgemeester gezocht

Tijdens de raadsvergadering van 7 juni heeft de gemeenteraad van Bladel de profielschets voor de nieuw te benoemen burgemeester overhandigd aan Commissaris van de Koning Wim van de Donk. Hieronder het commentaar dat ik tijdens de raad heb uitgesproken. D66 heeft mede de profielschets voor een nieuwe burgemeester opgesteld, en …