Dorus Daris

Klimaat en Energie

Voor D66 is het een beetje een teleurstellend stuk, deze keuzenota. Vooral omdat de keuzes die gemaakt moeten worden erg gaan over inspanning en weinig over het bereiken van resultaat. Voor D66 is het belangrijk dat we continu monitoren waar we staan in de energietransitie en dat we blijven werken …

Den Herd naar de Mert

Gisteren stond in de gemeenteraad de aankoop van het gebouw van de Rabobank aan de Markt in Bladel op de agenda. Doel is om hier den Herd heen te verplaatsen. Het betoog van mij ging vooral over het voorkomen van leegstaande gebouwen, zowel in het Rabogebouw als in de huidige …

Mestverwerking

In de raadsvergadering van 19 september stond de visie op mestverwerking op de agenda. Een schraal stuk, dat vooral ingaat over hoe om te gaan met het teveel aan mest. PRO5 diende dan ook een motie in om niet alleen te kijken naar de verwerking van mest, maar ook om …