Dorus Daris

10 jaar LEAN6sigma: 6 lessen

Als trouwe lezer van dit blog heeft u al lang in de gaten dat Heijmans LEAN6sigma heeft omarmt. Tien jaar geleden werd er begonnen met deze methodiek. Heijmans is het enige bouwbedrijf dat deze methodiek op grote schaal gebruikt. Dat komt omdat bouwbedrijven sterk verschillen van bedrijven waar LEAN6sigma is ontwikkeld. …

lean6sigma Declaraties

Tijdens mijn opleiding tot Black Belt heb ik het project Personeelsdeclaraties gedaan. Define Voor het project was onduidelijk hoeveel er gedeclareerd werd, en was de procedure van indienen en controle niet eenduidig. De kosten die hiermee gemoeid waren waren dan ook onbekend. Measure Het verzamelen van de metingen was lastig …

lean6sigma Flexwerken

Begin 2012 heb ik het lean6sigma project Flexwerken gedaan. Dit was mijn tweede project en het is gebruikt in de certificering tot Black Belt. Define Zoals bij de meeste lean6sigma projecten binnen Heijmans was ook hierbij kostenbesparing de grootste drijfveer. Het project richtte zich erop het aantal vierkante meters kantooroppervlak …

Waterstof tot nadenken

Vorige week kondigde Hyundai aan auto’s op waterstof in serieproductie te gaan maken. Een langverwachte doorbraak in de auto-industrie. Langverwacht omdat er al jaren overal ter wereld prototypes rondrijden. De waterstof auto was echter uit beeld verdwenen door de opkomst van de elektrische auto. De elektrische auto heeft een enorm …

Heijmans Legobouw

Ik ben zelf allergisch voor verspilling. Misschien dat ik daarom veel met lean heb. Door geen dingen te doen die niet nodig zijn of die geen waarde toevoegen houd je veel tijd over voor leuke dingen. Hoe krijg je dat bij je medewerkers over de bühne? Een van de dingen …