Tussen de 500.000 en 5 miljoen Nederlanders hebben Corona gehad

Tussen de 500.000 en 5 miljoen Nederlanders hebben Corona gehad

Sinds juni is het mogelijk om jezelf met lichte klachten te laten testen op Corona. Sindsdien is het aantal mensen dat Corona heeft dus veel beter in beeld. Als we ervan uitgaan dat iedereen die met Corona besmet is zich de laatste weken heeft laten testen kunnen we uitrekenen hoeveel mensen daadwerkelijk Corona gehad hebben.

Officieel zijn er op moment van schrijven (14-08-2020) 61.204 mensen positief getest op Corona. 6.165 mensen (10%) zijn overleden, 5% (2.980 ) is op de IC beland, en 20% (12.009) is in het ziekenhuis beland. Dit zijn de cijfers sinds de uitbraak. Die percentages zijn de laatste maanden flink gedaald, aangezien veel meer mensen met lichte klachten getest zijn. Zie grafieken hieronder.

Kijkend naar de laatste 2 weken van deze dataset is 0,26% overleden, 0,48% op de IC opgenomen en 1,11% in het ziekenhuis beland. Als we daarvan uitgaan en dat terugrekenen naar de periode dat er niet volop getest werd komen we op respectievelijk 2.3 miljoen, 620 duizend of 1 miljoen gevallen.

Als we er niet van uitgaan dat iedereen die nu met Corona besmet is zich laat testen liggen deze cijfers nog een stuk hoger. Als slechts de helft van de besmette mensen zich laat testen is het dus zomaar mogelijk dat al zo’n 5 miljoen Nederlanders Corona gehad hebben.