Waar is burgemeester Thijs mee bezig?

Waar is burgemeester Thijs mee bezig?

Tijdens de raadsvergadering van 26 januari is het college gevallen over de motie Breemakkerweg. Sindsdien heeft burgemeester Thijs een aantal vreemde bokkensprongen gemaakt.

Anja Thijs.jpg
Burgemeester Anja Thijs

Dit begon met het ontslag van de wethouders. Volgens haar moest dit binnen een maand na de raadsvergadering gebeurd zijn. De wethouders leverden dus een brief in met ontslagdatum 26 februari. Omdat er een en ander mis mee ging gaat het ontslag nu op 5 maart. Het Ed heeft hier twee tegenstrijdige berichten over gepubliceerd. Volgens professor staatsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen Paul Bovend’Eert en directeur van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters Ruud van Bennekom heeft Thijs correct gehandeld. Volgend Ton Roerig, directeur van de Wethoudersvereniging, was dit fundamenteel fout. Waar het in ieder geval op neer komt is dat Eersel vanaf komende zaterdag zonder wethouders zit en in geval van een crisis dus bijzonder kwetsbaar is.

Vervolgens gaat Thijs in de Uitstraling van week 6 uitgebreid in op haar rol tijdens de val van het college. In eerste instantie trekt zij in dit artikel haar functioneren die avond in twijfel, maar komt vervolgens nadrukkelijk tot te conclusie dat zij goed gehandeld heeft. Een ergerlijk staaltje van je eigen straatje schoonvegen.

In de voorbereiding op de raadsvergadering van 23 februari wordt een eerder raadsbesluit over vluchtelingen door een gewijzigd subsidiebeleid vanuit het rijk opnieuw op de agenda gezet. Het betreft het plaatsen van noodopvangunits en de aankoop van woningen. De (demissionaire) wethouders en de coalitiepartijen erkennen dat de aankoop van woningen politiek gevoelig ligt en adviseren Thijs om dit uit het stuk te halen. Thijs zet echter haar zin door en brengt het stuk toch in de raad. De raad is not amused en de aankoop van woningen wordt alsnog uit het stuk gehaald en uitgesteld.

Ondertussen is de gemeente een juridisch onderzoek gestart naar de fatale motie Breemakkerweg. Vorige week is de uitslag van dit onderzoek binnengekomen bij de gemeente. Thijs weigerde vervolgens dit te delen met haar wethouders en de raad. Pas na lang aandringen werd afgelopen maandag in een besloten zitting de uitkomst met de raad gedeeld. De raadsleden moesten hier zelfs een geheimhoudingsverklaring voor ondertekenen. De transparantie van het bestuur is ver te zoeken.