Nog één keer Breemakkerweg

Nog één keer Breemakkerweg

Gisteravond stond wederom de motie Breemakkerweg 5 op de agenda van de raad in Eersel. Over deze motie is eind januari het college gevallen. Toenmalig wethouder Chris Tönissen weigerde de motie uit te voeren, omdat hij niet op individuele gevallen in wilde gaan, en omdat de motie onuitvoerbaar was. De motie behelst het geven van een permanente woonbestemming aan een vakantiewoning.

Sindsdien is door de gemeente een juridische toets gedaan op de uitvoerbaarheid van deze motie. Deze toets was in eerste instantie geheim, maar nadat verschillende groepen zich daar druk om maakten werd deze openbaar gemaakt. In deze toetsing werd met niet mis te verstane woorden geconcludeerd dat de motie onuitvoerbaar is.

Ook hebben diverse raadsladen een bezoek gebracht aan de provincie. Daar hebben zij te horen gekregen dat mocht de motie worden uitgevoerd deze door de provincie zal worden teruggedraaid, aangezien dit in strijd is met het bestemmingsplan.

Gisteren diende Kernbeleid een voorstel in om nog een onafhankelijke juridische toetsing naar de uitvoerbaarheid van deze motie te doen. Daar valt op zich iets voor te zeggen, aangezien de eerste toetsing door de huisadvocaat van de gemeente gedaan is, ware het niet dat zowel Kernbeleid als Leefbaar Eersel al hebben aangegeven dat ongeacht de uitkomst zij toch vinden dat de motie moet worden uitgevoerd.

Kernbeleid en Leefbaar Eersel hebben zich ondertussen zover ingegraven in dit dossier dat er voor hun geen weg meer terug is zonder gezichtsverlies te leiden. Daar is eerst het college op gevallen en daarvoor worden nu weer belastingcenten verspild aan een onderzoek dat niks op gaat leveren.