Fusie: De provincie is aan zet

Fusie: De provincie is aan zet

Gisteren heeft de raad van Bladel voor zelfstandigheid gekozen. In het besluit wordt een federatie definitief de rug toegekeerd. Ook de andere mogelijke optie, een fusie wordt van de hand gewezen. In plaats daarvan keert de raad zich af van het advies van commissie De Kroon en sluit de ogen voor de problemen in buurgemeente Reusel. Een keuze die door D66 niet onderschreven wordt. Hierbij mijn tekst van gisteravond:

Gisteren heb ik kennis genomen van het besluit van de raad van Reusel. Onze buren hebben duidelijk gemaakt dat zij zelfstandig niet verder kunnen. Zij pleiten voor fusie, en anders voor een verregaande samenwerking die op termijn moet leiden tot fusie.

Het voorstel van het college van Bladel past hier niet bij. In feite is het voorstel van het college een voorstel om lekker aan te blijven modderen met de bestaande samenwerkingen, maar nu in een agendavorm. Het biedt geen enkele verbetering op de democratische legitimiteit van de samenwerkingen en het blijft vrijblijvend wie op welk onderwerp wel of niet meedoet. Het collegevoorstel is geen antwoord op de vraag die de provincie gesteld heeft, en daarmee een uitnodiging tot ingrijpen van de provincie. D66 was voor fusie, en blijft voor fusie en heeft daarom een amendement voorbereid.

Hoe nu verder?

Volgende week wordt in Eersel gestemd over de mogelijkheid tot fusie. Het lijkt er echter op dat doordat de VVD, die eigenlijk voor fusie zijn, gevangen zit in het coalitieakkoord. Hierdoor zal ook Eersel voor zelfstandigheid stemmen. UPDATE: De oppositie in Eersel heeft inmiddels een brief aan de provincie gestuurd waarin wordt opgeroepen in te grijpen.

Hierna is de provincie aan zet. Accepteert zij het antwoord van Bladel en Eersel, of geeft zij gehoor aan de oproep vanuit Reusel. Hierbij speelt op de achtergrond dat  de provinciale verkiezingen in 2019 zijn.

Ondertussen zijn de colleges van de gemeentes bezig om de samenwerking nieuwe vorm te geven. Hierbij wordt een gezamenlijke agenda opgesteld om de thema’s die voor iedereen hetzelfde zijn samen op te pakken. Hierbij kun je denken aan verkeer, zorg, veiligheid, duurzaamheid, natuurbeheer, landbouw, economie en toerisme. Eigenlijk alles dus, waardoor de vraag open blijft staan: Waarom geen fusie?