Eersels college gevallen

Eersels college gevallen

Afgelopen maandag schreef ik dat het spannend zou worden in de gemeenteraad, en dat werd het. Na een 4 uur durend debat, dat maar liefst zes keer geschorst werd, over één enkele vakantiewoning was duidelijk dat de oppositie en de coalitie lijnrecht tegenover elkaar stonden. De enige vraag was nog of de grootste coalitiepartner, het CDA, de rangen gesloten zou weten te houden. Jacqueline Wouters-Woestenberg lag immers dwars en dreigde de motie te gaan steunen.

Om Wouters-Woestenberg zonder gezichtsverlies een uitweg te geven had het CDA een list verzonnen. Er werd een amendement op de motie ingediend, waarbij feitelijk niets van de motie overbleef. Echter tot verrassing van haar eigen partijgenoten stemde Wouters-Woestenberg tegen het amendement en voor de motie.

Wethouder Tönissen weigerde echter de motie uit te voeren omdat hij niet op individuele gevallen in wil gaan. “We willen de algemene lijn helder hebben”, aldus Tönissen.

Deze weigering kwam hem op een motie van wantrouwen te staan, die wederom door Wouters-Woestenberg gesteund werd, Hierop diende het volledige college haar ontslag in.

Onduidelijk is hoe het nu verder moet met de gemeenteraad. Zonder het verdeelde CDA lijkt het onbegonnen werk om een coalitie te vormen die en meerderheid heeft, aangezien daar vier partijen voor nodig zijn.

Zetelverdeling:

  • 4 CDA
  • 3 D66
  • 3 Eersel Anders
  • 2 PvdA-Groenlinks
  • 2 Kernbeleid
  • 2 VVD
  • 1 Leefbaar Eersel