Een nieuwe coalitie

Een nieuwe coalitie

De kogel is door de kerk. Er is een nieuwe coalitie in Eersel. D66, PvdA/Groenlinks en CDA gaan verder met gedoogsteun van de VVD. Concreet betekent dat dat de wethouders die in januari werden weggestuurd hun werkzaamheden opnieuw oppakken. Liesbeth Sjouw, Chris Tönissen en Ria van der Hamsvoord worden morgen mei opnieuw in hun functie benoemd.

Dit betekent dat het coalitieakkoord tussen D66, CDA en PvdA/GL van kracht blijft. Hier wordt een addendum aan toegevoegd met de kleur van de VVD.

De voornaamste afspraken zijn dat de VVD het college opnieuw in het zadel helpt, steunt bij begrotingszaken en dat de motie Breemakkerweg wordt opgelost.

Tevens gaat de OZB met zo’n 3% omlaag (€ 100.000; +/- € 5,- per inwoner), wordt de Stichting Promotie Eersel (SPE) financieel ondersteund (€ 20.000), komt er budget voor een extra BOA (Buitengewoon Opsporing Ambtenaar) (€20.000) en is afgesproken dat de (geur)overlast door landbouw af moet nemen.

Meest in het oog springend is echter de toekomstvisie op (sport)accommodaties. Deze gaat uit van afname van het aantal sportparken in de gemeente op lange termijn. Dit om sporten voor iedereen betaalbaar te houden. De gemeente zal hierover met de verenigingen in gesprek gaan hoe dit te bereiken.

Daarnaast wordt een toekomstvisie ontwikkeld voor het gebied rond het E3-strand. Deze bal is aan het rollen gebracht omdat McDonalds onlangs gevraagd heeft of ze zich hier mochten vestigen.