Gezondheid & veeteelt

Gezondheid & veeteelt

Een goede gezondheid begint met goed eten. In Nederland, in Brabant, wordt het beste voedsel ter wereld geproduceerd, en daar mogen we trots op zijn. Door onze innovatieve boeren wordt het voedsel ook steeds beter. Ook wordt het steeds efficiënter, diervriendelijker en duurzamer geproduceerd. Als overheid moeten we dit stimuleren.

Voor een goede gezondheid is een goede luchtkwaliteit ook van belang. De kwaliteit van de lucht wordt echter aangetast door auto’s, woningen, bedrijven en veeteelt. De ontwikkeling naar scharrelvlees doet de luchtkwaliteit helaas geen goed. Ingrijpen om de luchtkwaliteit te verbeteren moet op alle vlakken gebeuren. Promoten van elektrisch rijden door het aanleggen van laadplaatsen in de gemeente; Opwekking van elektriciteit door windmolens aan te leggen en zonnepanelen op daken te promoten; stoppen met woningen op gas aansluiten staan hoog op de agenda van D66.

Maar ook het terugdringen van luchtvervuiling door landbouw is noodzakelijk. De provincie bepaalde vorige week dat er minder stallen moeten komen in Brabant, en dat verouderde stallen sneller moeten worden omgebouwd. Als gemeente moeten we streng toezien op het ombouwen van stallen, maar vooral op het gebruik van de installaties. Als de stekker er niet in zit heeft het geen zin om bij de bouw van een stal alles op orde te hebben. Daarnaast moeten we voorkomen dat nieuwe boeren zich vestigen in de gemeente. Uitbreiding door een individuele boer willen we, voor alle duidelijkheid, zeker niet voorkomen. Uitbreiding van de totale veestapel moet wel worden tegengegaan. Niet alleen voor volksgezondheid, maar ook omdat het economisch niet rendabel is: de continue groei van de veestapel leidt tot steeds lagere prijzen voor melk en vlees.

Waar we zeker op willen sturen is diverser veeteelt. Nu worden vooral koeien, varkens en kippen gehouden. Zowel voor het voorkomen van ziekte uitbraak als om de kwaliteit van het voedsel te verbeteren zou het goed zijn om meer andere diersoorten te hebben. Voor kleinere boeren licht daar wellicht een kans om iets anders te doen dan groeien of stoppen. D66 zal dit zeker steunen, want boeren horen bij Brabant.