Veiligheid in de bouw in jaarverslagen

Veiligheid in de bouw in jaarverslagen

Van de zeven grootste bouwbedrijven hebben vijf hun jaarverslag over 2015 gepubliceerd. Strukton en TBI hebben dit nog niet gedaan. Ik heb de jaarverslagen van BAM, VolkerWessels, Ballast Nedam, Dura Vermeer, en Heijmans bekeken.

Heijmans en VolkerWessels zijn de enige bedrijven die hun buitenlandse activiteiten expliciet rapporteren. In geval van Heijmans (België en Duitsland) wijken deze cijfers erg af van de Nederlandse. Bij VolkerWessels (Verenigd Koninkrijk) zijn deze meer in lijn.

Cijfers

12-4-2016 15-23-25Alle bedrijven rapporteren hun IF, dit is het aantal ongevallen met verzuim per miljoen gewerkte uren. Omdat dit een vastgesteld cijfer is, is dit een goede vergelijking tussen de bedrijven. Dura Vermeer rapporteert, in tegenstelling tot de definitie, echter alleen het IF van de eigen medewerkers, en niet dat van hun ingeleend personeel. Zelf zeggen zij hierover dat het IF van hun ingeleend personeel aanzienlijk hoger ligt.

Alle bedrijven rapporteren een gelijkblijvend of dalend IF cijfer.

Daarnaast wordt door Ballast Nedam en Dura Vermeer vermeld dat er een dodelijk ongeval is geweest. Heijmans rapporteert expliciet geen dodelijke ongevallen, BAM en VolkerWessels vernoemen dit niet.

Enkel Heijmans en VolkerWessels rapporteren hun absolute aantal ongevallen.

BAM rapporteert nog de SAA score (Safety Awareness Audits). De exacte betekenis hiervan is niet duidelijk.

Certificeringen

Heijmans rapporteert dat 98% van hun onderaannemers VCA gecertificeerd is. Geen van de bedrijven benoemt of ze zelf VCA gecertificeerd zijn. De VCA is kennelijk zo ingeburgerd dat dit niet langer benoemd hoeft te worden.

VolkerWessels vermeld met trots dat zij als enige bedrijf niveau 4 op de Prorail veiligheidsladder hebben bereikt. Dit geldt enkel voor hun railactiviteiten. Hun ambitie is om op alle bedrijfsonderdelen dit certificaat te behalen.

BAM rapporteert dat 97% van hun uitvoerende bedrijven OHSAS 18001 gecertificeerd is.

Verbeteren op veiligheid

BAM en Ballast Nedam rapporteren nauwelijks op de activiteiten die zij ondernemen om veiliger te werken.

Dura Vermeer telt 42 interventies om te verbeteren. Deze zijn met name gericht op het implementeren van de 10 life saving rules.

GOHeijmans (GO!) en VolkerWessels (WAVE) hebben beide een veiligheidsprogramma inclusief programmamanager die aan de RvB rapporteert. Opvallend is dat beide bedrijven een app lanceren om onveilige situaties mee te melden. Beide bedrijven rapporteren tevens WAVEhistorische veiligheidscijfers en hebben een doel voor deze cijfers op de lange termijn. Ook hebben beide bedrijven een veiligheidsnieuwsbrief geïntroduceerd. VolkerWessels lijkt iets meer een thema te kiezen (verkeersveiligheid in 2016) om aandacht aan te schenken dan Heijmans.