Heijmans NV behaalt ISO 9001 en VCA** certificering

Heijmans NV behaalt ISO 9001 en VCA** certificering

Heijmans NV heeft per 1 januari het ISO 9001 en VCA** certificaat behaald. Hiermee is een belangrijke stap gezet naar doorlopende verbetering op het gebied van kwaliteit en veiligheid.

De certificaten zijn van toepassing op alle in Nederland gevestigde activiteiten van Heijmans. Veel 100% dochters van Heijmans NV waren hier al voor gecertificeerd. Nu is een en ander opgelijnd en is ook de holding met de bijbehorende stafafdelingen op orde gebracht. Dit legt een stevige basis onder het verbeterprogramma Lean6Sigma.

Om deze certificaten te behalen is met name binnen de stafafdelingen van Heijmans veel gebeurd. Waar eerst de processen van stafafdelingen per sector warden beschreven, zijn deze nu gecentraliseerd. Het betreft de afdelingen HRM, Communicatie, Juridische Zaken, Finance, Strategie & Planning, Inkoop, Facilitair Bedrijf, PPP, IT en RvB.

In 2012 wordt doorgezet om ook het milieucertificaat ISO 14001 voor Heijmans NV te behalen.

 

Bron: Site Heijmans