GO! door de ogen van de Black Belt

GO! door de ogen van de Black Belt

Bij Heijmans zijn we in 2013 gestart met het GO!-programma. (GO! staat voor Geen Ongevallen.) Met dit programma proberen we de veiligheid bij Heijmans te verbeteren.

Define

Het programma had een duidelijke probleemeigenaar. Concerndirecteur Gert Jan Vermeulen voelde zich verantwoordelijk voor veiligheid en wilde ook echt een verbetering doorvoeren. Hierop werd een programmateam geformeerd dat niet alleen uit medewerkers van de KAM organisatie bestond, maar waarin ook alle lagen van de lijnorganisatie vertegenwoordigd waren. Daarnaast werd iemand vrijgemaakt om de kar te trekken.

Measure

ctq-flowdown
CTQ flowdown

Een andere reden waarom dit programma als lean6sigma project zo’n goed voorbeeld is, is omdat de CTQ’s heel vroeg in het project bepaald zijn. Dit maakt voor iedereen duidelijk wanneer het project een succes is. Er wordt gestuurd op drie CTQ’s:

  • Aantal dodelijke ongevallen –> doelstelling: 0
  • IF (aantal ongevallen met verzuim per miljoen gewerkte uren) –> doelstelling < 1,0
  • Aantal ongevallen inclusief onderaannemers –> doelstelling: daling

Wat bij deze fase hielp is dat deze CTQ’s al gemeten en gerapporteerd werden.

Analyse

roadmap
Roadmap met verbeteracties

In en buiten het programmateam is uitvoerig gediscussieerd over de oorzaken van ongevallen, maar ook over de cultuur binnen Heijmans. Ook zijn de ongevallen uit het verleden uitvoerig geanalyseerd. Op basis van deze analyses en brainstormacties, is een set acties opgesteld.

Improve

Deze acties zijn met wisselend succes uitgevoerd. Hiervan zal ik een aantal in volgende blogs behandelen. Een aantal hiervan zijn als lean6sigma project uitgevoerd, met hun eigen team en CTQ’s.

Control

Hoewel het programma nog niet klaar is, wordt al goed nagedacht over de control fase. De CTQ’s worden continue gemonitord en worden meer en meer input voor de diverse managementvergaderingen. Ook zijn ze in het jaarverslag van Heijmans terug te vinden.