Een energiecentrale in Bladel Zuid

Een energiecentrale in Bladel Zuid

D66 vindt opwekking van duurzame energie belangrijk. Wij zaten dan ook met smart te wachten op dit stuk. Een beleid hoe we duurzame energie gaan opwekken. We waren dan ook verbaasd dat er één gebied werd aangewezen. D66 snapt dat op dit dossier niet iedereen blij kunt maken. Het is aan de raad om te bepalen of de belangen van de minderheid en de belangen van de gemeenschap als geheel goed tegen elkaar zijn afgewogen.

We zien een aantal omissies in dat proces.

Het plan voor de Kempen gaat uit van lijnopstellingen voor windmolens. D66 en de milieubeweging hebben meerdere malen aangegeven dat dit niet de optimale opstellingen zijn. Volgens de wethouder was dit opgelegd door de provincie, maar bij navraag blijkt dat niet te kloppen. Attenderen van de wethouder hierop heeft niet tot aanpassing van de plannen geleid. Hierdoor krijg je met name in de Pielis een bijzonder suboptimale opstelling. Zonde van de ruimte en de horizon en de potentie.

In de aanwijzing van Bladel Zuid als mogelijke locatie voor windmolens en voor zonnepanelen is de afweging wat D66 betreft onvoldoende gebeurd. De effecten op het toerisme en de recreatie zijn helemaal niet meegenomen. De enige reden dat Bladel Zuid is aangewezen lijkt te zijn omdat hier bijna niemand woont. (Immers ecologisch en landschappelijk is het ook geen ideale locatie.) Er verblijven hier echter wel zeer veel mensen. Camping de Achterste Hoef, het Vennebos, de Verloren Sinjoor en Hoeve Ten Vorsel hebben ons allemaal gewezen op de consequenties die dit plan voor hun bedrijfsvoering zou hebben. Wij lezen hier niets over terug in de stukken. Van een zorgvuldige afweging lijkt dus geen sprake. Dat dit consequenties heeft voor de werkgelegenheid, en de gemeentelijke financiën wordt in de stukken niet eens benoemd.

Ook vragen wij ons af waarom andere gebieden in de gemeente niet worden aangewezen voor zonneparken. Uit de analyse blijken namelijk meerdere gebieden geschikt.

Ook de omwonenden zijn nauwelijks betrokken geweest. Afgelopen maandag pas werd hen medegedeeld, ja medegedeeld wat de gemeente van plan is. Van enige participatie is geen sprake. En juist dat is hetgeen wat een goed en een slecht groen energieproject van elkaar onderscheid. Het draagvlak van de omwonenden. Er wordt niets gemeld over het delen van opbrengsten. Er is niets uitgewerkt hoe gelden terugvloeien in de omgeving. De wethouder geeft aan dat dit wel de bedoeling is, maar daar hebben we nu niets aan.

Een beperkte groep grondeigenaren gaat flink profiteren van deze plannen terwijl de omgeving de lasten mag dragen.

One comment

  1. Rene

    Het lijkt erop dat er de komende tijd (jaren) geen plek is voor extra zon- of windmolenparken in de gemeente Bladel (en Reusel, Eersel, Bergeijk).
    Enexis geeft aan dat er geen transportcapaciteit meer is voor al deze extra (groene) energie op het netwerk. (Misschien wel als ze de opgewekte niet-groene energie niet meer accepteren).
    Zie het kaartje op onderstaande link (de originele link naar de bron Enexis heb ik niet):
    https://www.1limburg.nl/zonneparken-zetten-druk-op-limburgs-stroomnet?context=section-1

Comments are closed.